Skip to main content

Tävlingarna anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser, denna inbjudan
samt eventuellt tillkommande PM. Tävlingen ingår i MAS Rally Cup, Rallyklassikernas cuper för KRC, HRC och
JRC samt öppna FM för Mellannorrlands bilsportförbund, MNBF.
Ansvar: Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF),
Specialdistriktsförbund (MNBF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person-
eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter
registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett
medieform, offentliggör namnuppgifterna.
Detta är ett miljöcertifierat arrangemang, vilket betyder att Ni som tävlande, funktionärer och publik skall följa det
reglemente som står under SBF:s G2 regler i de gemensamma reglerna.
Värt att veta
Ni inom Rallyklassikerna som ska köra både Reaxcer Rallyt och Hälsingerallyt helgen efter, har möjlighet att på
väg hem, lämna tävlingsbilen i närheten av Ljusdal. Garageplatsen kostar ingenting, men antalet platser är
begränsat. Kontakta Sture Persson 070-666 28 10 för närmare information.
Depå Grande kommer att ha öppet för test och träning 12-13 januari. Begränsat antal platser. Kontakta Pål Grande
070-694 69 00 för närmare information.
1. Tävlingsarrangör
Jämtlands MK, Östersunds Motorstadion, Lungre 425, 831 91 ÖSTERSUND.
2. Organisationskommitté
Andreas Johansson, Ulf Jernström, Björn Eriksson , Hans-Erik Lundqvist, Sören Hedlund, Åke Holmbom,
Johannes Carlsson, Stefan Magnusson, Per Persson och Håkan Grundahl
3. Tävlingsledare Andreas Johansson andjo@vestas.com 070-378 59 88
Bitr. TL Anges i PM
Banchef Stefan Magnusson 070-544 44 36
4. Säkerhetschef Ulf Jernström ulf.jernstrom@ostersund.se 070-698 58 77
5. Domarordförande Mikael Magnusson mikael.magnusson@freddie.se 0730-91 56 37
Domare Ronald Ulestam ronny.dunnulestam@telia.com 070-229 79 12
6. Tekn. Kontrollant Örjan Tengerström orjan.tengerstrom@spray.se 0730-68 53 98
Teknisk chef Håkan Grundahl hakan.grundahl@hotmail.com 0720-85 22 85
Miljöchef Hans-Erik Lundqvist 070-665 50 04
7. Tävlingsform
Nationellt rally med 3 st specialsträckor som körs två gånger. Banlängd är 100 km med 60 km SS.
Service efter SS 3.
Deltagare i MAS Rally Cup har möjlighet att rekognosera sträckorna på lördag fm.
Pilning med orange pilar under tävlingen. Pilning med gula pilar till tävlingsområdet, trailerparkering mm. Not-
skrivare är Patrik Barth. Ange i samband med anmälan, vilken typ av noter ni beställer. Siffer eller beskrivande.
8. Tävlingsplats och HQ
Start-, service- och målplats vid Häggenås sporthall, 3 mil norr Östersund. Detaljerad information om anmälan,
besiktning mm meddelas i PM.
9. Tidsplan
Anmälan Anmälan öppnar 14/11 2022 och stänger 3/1 2023 kl 18:00
TUSS Frivillig TUSS = A-besiktning, fredag 13/1 kl 17:00 – 20:00 vid Stefans
Buss & Bilplåt, Åsbacksvägen 4, 835 94 Ås. Separat anmälan till teknisk chef.
Separat avgift om 100:- betalas på plats.
B-besiktning Fredag 13/1 kl 17:00 – 20:00 vid Stefans Buss & Bilplåt, Åsbacksvägen 4, 835 94 Ås.
Lördag 14/1 kl 08:00 – 11:00 vid startplatsen.
Banans offentliggörs Lördag 14/1 kl 07:30 vid Häggenås sporthall.
Genomgång Lördag kl 10:00. Obligatoriskt för alla i ungdomsrally och debutanter


Första start Ungdom och debutanter kl 11:30, övriga kl 12:00
Målgång Första bil i mål ca kl 15:15
Slutbesiktning Slutbesiktning, efterkontroll och återlämning vagnböcker i samband med målgång
Prisutdelning Prisutdelning inne i sporthallen direkt efter avslutad tävling.
Resultat Resultat anslås endast på nätet.
10. Tävlingens genomförande
Vi utnyttjar RC Sport & Design AB tjänster när det gäller anmälan och resultatredovisning. Elektroniskt ned
räknande klocka med tjuvstartsfotocell används vid start. Tidtagning på mållinje med fotocell. Flytande start
med 1 minuts startmellanrum. Vid klassuppehåll, kan längre startmellanrum förekomma. Respittid är max 15
minuter mellan två TK eller 30 minuter för hela tävlingen. Tävlingshandligar redovisas på nätet och på an
slagstavla vid HQ. För att få ha ombordkamera skall den var monterad vid besiktning och vara dokumenterad
i besiktnings-protokollet.
11. Deltagare/förarklasser
A-, B- och C-förare som innehar nationell eller internationell licens i rally samt utländska förare från EU-land
och Norge med motsvarande licens och med starttillstånd från resp. lands bilsportförbund. Tävlingen är även
öppen för ungdom och debutanter och de kör enbart SS 1-3.. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten till sam
manslagning av klasser enligt gällande reglementen.
12. Bilklasser = startordning
1. Debutanter
2. Ungdom
3. KRC 1, STD-GT/GTS E bilar oavsett cyl volym
4. KRC 2, STD-GT/GTS F bilar 0-1300 cc
5. KRC 3, STD-GT/GTS F bilar 1300-1600 cc
6. KRC 4, STD-GT/GTS F bilar >1600 cc
7. HRC 5, STD-GT/GTS G1 & G2 bilar oavsett cyl volym
8. HRC 6, STD-HT/H1 bilar oavsett cyl volym
9. HRC 7, STD-GT/GTS H2 och I bilar <2000 cc
10. HRC 8, STD-GT/GTS H2 och I bilar >2000 cc
11. JRC 9, STD-GT/GTS J bilar oavsett cyl volym
12. A-, B- och C-förare MNB Veteran och Grp H -74
13. A-förare 2WD
14. A-förare 4WD
15: A-förare VOC, Grp F, Grp N <1400, Grp E
16. B-förare VOC, Grp F, Grp N <1400, Grp E
17. C-förare VOC, Grp F, Grp N <1400, Grp E
18. B-förare 2WD
19. B-förare 4WD
20. C-förare 2WD
21. C-förare 4WD
13. Tävlingssavgift mm
A-, B- och C-förare 2 300:-. Ungdom och debutanter 800:-. Noter 500:-. Alla avgifter betalas in till
BG 334-8463 eller Swish 123 196 2323 senast 3/1. Vid betalning anger du namn och klass.
Efteranmälan fram till 11/1 kl 18:00 mot en tilläggsavgift på 500:-.
Vid återbud efter 3/1 behåller arrangören en administrativ avgift på 500:-. Ingen återbetalning av avgift för
beställda noter.
Betalning av avgifter kontrolleras i efterhand. Den som inte betalt gällande avgifter i rätt tid, kommer att
debiteras en administrationsavgift om 500:-
14. Anmälan
Anmälan sker till www.raceconsulting.se.
15. Avlysning
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att efter domarnas medgivande, avlysa tävlingen om inte minst
40 förare anmält sig vid ordinarie anmälningstids utgång, om arrangören nekas erforderliga tillstånd eller
vid annan force majeur.

16. Särskilda bestämmelser
Det är tillåtet med dubbdäck i besiktningslokalen.
17. Reklam
Arrangören förbehåller sig rätten till reklamplats på tävlingsbilarna.
18. Priser
Hederspriser utdelas till en per tretal startande i varje klass. Särskiljning efter sträcktid SS1, sedan SS2 o.s.v.
19. Upplysningar
Sture Persson 070-666 28 10
20. Återbud
Sker till www. raceconsulting.se.
21. Media-/PR-ansvarig
Anges i PM
22. Dispens
Dispens från hastighetsbegränsning är sökt. Länsstyrelsens beslut meddelas i PM.
23. Bensin och olja
Vid startplatsen finns endast bensin 95 oktan. Det finns god tillgång på bensin och olja i Östersund.
24. Servering
Servering finns vid HQ.
25. Telefonnummer till tävlingsledningen under tävlingen
TL Andreas Johansson 070-378 59 88.
29. Boende
Vi rekommenderar Scandic Östersund Syd, 063 685 86 00. Där får ni 10% rabatt på dagspriset om ni anger
bokningskoden pro10se. Rabatten gäller för bokningar fram till 14/12. Tidig bokning ger bättre pris.
30. SBF Trafikförsäkring
Arrangören är skyldig att delge information i inbjudan/PM till tävling enligt nedan:
”Insurance information for foreign registrated vehicles used in Sweden. Competitors in Swedish road events,
with non-Swedish registrated vehicles, must have third- party liability insurance with a value of 300 million
SEK. If such insurance is missing or if the insurance not comply with Swedish laws the third party liability
insurance hold by The Swedish Automobile Sports Federation will be eligible. The excess-fee that the one
considered causing the accident is for this insurance 20 % of the Swedish price base fee 2019 (20 % of
46 500 SEK = 9 300 SEK). Value of the insurance is 300 million SEK.”
”Försäkringsinformation för utlandsregistrerade bilar som används i Sverige. Deltagare I tävling/uppvisning
på väg I Sverige med utlandsregistrerat fordon måste ha tredje-parts försäkring med ett värde av 300 miljoner
kronor. Saknas sådan försäkring eller att den är bristfällig gentemot svensk lag kommer den gruppförsäkring
som Svenska Bilsportförbundet har att gälla. Självrisken för den som anses vållande till olyckan är för denna
försäkring 20 % av ett prisbasbelopp 2019 (20 % av 46 500 kr = 9 300 kr). Värdet på försäkringen är 300 mil-
joner kronor.”
Jämtlands MK och Reaxcer AB hälsar dig och ditt team välkomna
till en riktigt trevlig vintertävling i Jämtland!