Styrelsen

Ni är välkomna att kontakta JMK´s styrelse vid frågor kring vår förening.
Anna Nordell Rensbo Ordförande
Peter Karlsson
Robert Norström
Per-Åke Persson
Pierre Perman
Micke Eriksson
Nisse Molund
Annica Nordell Kassör
styrelsen@jmk.nu
063-122095

Miljöansvarig

Vakant
miljo@jmk.nu

Stadionchef

Pelle Eising
kansli@jmk.nu
070-215 13 17

Radiostyrd Bilsport

Anders Larsson
rb@jmk.nu
070-222 40 76

Folkrace/Bilcross

Henrik Eriksson
folkrace@jmk.nu
070-237 61 83

Karting

Pierre Perman
karting@jmk.nu
070-663 73 00

Rally

Oscar Brorsson
rally@jmk.nu
073-031 15 47

Skoter

Robert Norström, Peter Karlsson
skoter@jmk.nu
070-699 98 72, 070-651 51 07
Sektion Skoter Modern: Robert Bergh

Isracing/Speedway

Patrik Rensbo
isracing_speedway@jmk.nu
070-560 06 25

Rallycross

Peter Karlsson
Anders Berglund
rallycross@jmk.nu
070-651 51 07